Vi identifiserte nyhetsvinkler og produserte to redaksjonelle artikler som handlet om økt sikkerhet på byggeplassen og Skatteetatens kontrollvirksomhet rettet mot kravet om å føre personallister.

Vi bygde nyhetspoenger på uttalelser fra kilder som Arbeidstilsynet og Byggenæringens landsforbund. Oppdragsgiver ble deretter skrevet inn  i saken.

Saken ble individuelt solgt inn til bygg.no som var kundens prefererte medium. Vi kjørte også en digital massedistribusjon.

Målgruppen var nisjemedier innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Kunden fikk bra gjennomslag.

For å oppnå tilsvarende synlighet med tradisjonelle annonser, hadde 24onoff måttet bruke betydelige beløp. 

Bygg.no (70.000 brukere pr uke/500.000 visninger pr uke)

http://www.bygg.no/article/1212037

http://www.bygg.no/article/1217301

Conpot.no  (50.000 unike brukere pr mnd)

http://conpot.no/2014/12/01/1000-bedrifter-har-fatt-boter-svart-arbeid/

http://conpot.no/2014/10/16/satser-pa-polsk-timeregistrering/

http://conpot.no/2014/01/07/24onoff-personallister-skattemyndighetene-varsler-storkontroll/

Byggfakta

http://www.byggfakta.no/it-verktoy-skal-gi-bedre-sikkerhet-pa-byggeplassen-80050/nyhet.html

lastebil.no

http://www.lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2014/Jule-jakt-paa-svarte-penger

Ingeniørnytt (bekreftet opplag på papir: 40.000)

file:///Users/paul/Downloads/2014-11+IN+web.pdf

Trondheimtech.no

http://www.trondheimtech.no/tag/24onoff/

Gründerportalen

http://www.grunderportalen.no/storaksjon-mot-svart-arbeid-over-1000-bedrifter-far-boter/

Boarding.no

http://www.boarding.no/art.asp?id=56252

Lesernes kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert.